Voda

Kada govorimo o vodi kao izvoru topline za pogon toplinskih pumpi, pri tome mislimo na iskorištenju energije podzemnih voda a vrlo često i tehnoloških otpadnih voda.

Podzemne se vode obično ne nalaze na prevelikim dubinama i ne bi trebao biti neki veliki problem doći do njih. Temperatura podzemnih voda približno je konstantna tijekom cijele godine i kreće se od 8 - 12ºC. Ovakva stalna i relativno visoka temperatura izvora omogućava toplinskim pumpama koje koriste vodu kao izvor topline, rad s najvećim koeficijentu učinka, što nije slučaj kod zemlje i zraka.

Sustav se sastoji od dva bunara: upojnog i usisnog. Iz usisnog se bunara pomoću dubinske pumpe crpi voda (nešto slično kao kod kućnog hidrofora) i transportira do toplinske pumpe, a zatim se kroz drugu cijev odvodi u drug, tzv. upojni bunar.

Usisni bunar ne bi trebao biti dubine veće od 20 m jer s većom dubinom rastu troškovi el. energije za pogon dubinske pumpe. Voda koja se odvodi u upojni bunar temperature je 5 -7ºC tj. niže je vrijednosti.

Kako zbog ovog ne bi došlo do pada temperature na usisu bunare je potrebno razmaknuti na što veću udaljenost ali ne manju od 5 m.

Upojni bunar može se i izbjeći pa se u tom slučaju voda odvodi npr. u kanalizaciju. Ova varijanta se ne preporućuje jer se osiromašuje podzemni vodeni tok.

Okvirni proračun:
Zadano: 15 kW potrebna snaga za grijanje objekta
Potreban stalni protok vode:

V = P x (1 - e) x Q

Gdje je:
P - snaga za grijanje u kW
e - udio el. snage za pogon kompresora toplinske pumpe (cca 25 %), e = 0,25
Q - jedinični protok dubinske crpke, Q ≈ 300 lit/h po kW

V = 15 x (1 - 0,25) x 300 = 3375 lit/h

Tehnološka voda se također može koristiti za pogon toplinskih pumpi. Pri tome mora biti određene kvalitete, količine i max temp do 25 C.

Sustavi s vodom kao što je već ranije rećeno najiučinkovitiji su i izuzetno su pogodni za pasivno hlađenje. Ne traže velika ulaganja. Određeno ograničenje može biti birokracija, dobivanje vodopravnih uvjeta za korištenje podzemnih voda, a isto tako ovaj sustav traži konstantno održavanje međuizmjenjivača (godišnja provjera i čišćenje).

MC Solar d.o.o.

Specijalizirana tvrtka za primjenu obnovljivih izvora energije i naprednih tehnologija
Zadvorska 19 10 020 Zagreb

Tel: 01/ 6537 960
Fax: 01/ 6537 960
Mob: 091/ 9174 747
mail: info@mcsolar.hr

Pošaljite nam e-mail upit