Izvori topline

Bazično gledano postoje tri izvora koje možete koristiti kao izvore topline za svoje domaćinstvo, to su :

a) zemlja - toplinu zemlji daju sunce i padaline. Ako ste u mogućnosti tj. ako imate dovoljno veliku okućnicu sa raspoloživom površinom možete ukopati cijevi na dubinu od 1,2 - 1,5 metara (toplina koju na taj način možete dobiti najviše ovisi o sastavu tla). Želite li znati više o ovakovom načinu dobivanja topline posjetite našu rubriku

>> toplinske pumpe - zemlja

b) zrak - ukoliko temperatura zraka u području gdje se nalazi Vaš dom zimi nije preniska tada možete iskoristiti toplinu zraka kao izvor, pumpe koje rade na tom principu najčešće se kombiniraju sa dodatnim izvorom topline (kotao i sl.)

Želite li znati više o principu rada te vrste toplinskih pumpi molimo slijedite donji link

>> toplinske pumpe - zrak

c) voda - toplinske pumpe koje koriste vodu najčešće iskorištavaju podzemne vode, one se ne nalaze duboko u zemlji a osnovna im je prednost što im je temperatura stalna tokom cijele godine i kreće se između 8 i 12 C.

Želite li saznati više o principu rada toplinskih pumpi na zrak molimo slijedite donji link

>> toplinske pumpe - voda

MC Solar d.o.o.

MC Solar d.o.o.

Specijalizirana tvrtka za primjenu obnovljivih izvora energije i naprednih tehnologija
Zadvorska 19 10 020 Zagreb

Tel: 01/ 6537 960
Fax: 01/ 6537 960
Mob: 091/ 9174 747
mail: info@mcsolar.hr

Pošaljite nam e-mail upit