Pitanja i odgovori

Koliko topline može dati jedan kolektor?

Intenzitet Sunčevog zračenja tijekom godine nije konstantan. Iako u ljetnim mjesecima do kolektora dolazi zračenje veće od 1000 Wata po kvadratnom metru kolektora, isto se ne može u potpunosti iskoristiti. Zbog gubitaka kolektora, cjevovoda,spremnika topline i sl., na vodu koju kolektori zagrijavaju, uspije se prenijeti cca 600 Wata/m². Navedeno vijedi za ljetni osunčani dan.

Da li se u solarne kolektore smije staviti voda?

U kolektore se ne stavlja voda jer u zimskim mjesecima može doći do smrzavanja kolektora. Ako se želi ispuštati voda prije početka zime, njihovo potpuno pražnjenje je vrlo često onemogućeno konstrukcijom pojedinih tipova kolektora.

Da li se solarni krug u kojem se nalazi nedovoljna količina solarnog medija (glikol) smije dopuniti vodom?

Na tržištu postoje solarni mediji koji se smiju odnosno ne smiju miješati s vodom. Proizvođač solarnog medija isto navodi u uputama za korištenje.

Koliki je vijek trajanja solarnog medija?

Vijek trajanja solarnog medija ovisi o kvaliteti rada solarnog sustava. Normalni vijek trajanja iznosi 2 - 4 godine uz redovitu godišnju kontrolu kvalitete.

Postoji li jednostavna "špranca" za određivanje potrebnog broja kolektora?

Ne. Postoje mnogi utjecajni faktori. Svaka solarna instalacija specifična je na svoj način. Specijalist stručne tvrtke, poput liječnika, u razgovoru sa potencijalnim investitorom "snima" stanje i postavlja "dijagnozu", tj. definira sve utjecajne faktore koji su potrebni za proračun sustava.

Koji su kolektori bolji: ravni pločasti ili cijevni vakumski?

Navedeno ovisi u koju se svrhu kolektori koriste. Kod pripeme tople potrošne vode cijevni vakumski kolektori imaju 25 -30 % veći stupanj iskoristivosti.

Da li je normalno da se kod dobro dimenzioniranog sustava u kolektorima stvori para?

Pojava pare u solarnim kolektorima je NORMALNA POJAVA. Do stvaranja pare i kod dobro dimenzioniranih sustava dolazi zbog povremenih debalansa u potrošnji topline. Korisnik instalacije najčešće takvu pojavu i ne primjećuje jer je sustav stabilan (ne dolazi do otvaranja sigurnosnog ventila, prekida cirkulacije i sl) Nije normalno ako se isto događa često a to je slučaj kod predimenzioniranih sustava.

Na koju temperaturu kolektori mogu ugrijati spremnik sanitarne vode?

Kod optimalno dimenzioniranih sustava temperatura se kreće u rasponu od 50-70 C.

Kako se zaštititi od previsoke temperature sanitarne vode na izlazu iz spremnika tj. na izljevnim mjestima?

Ugradnjom termostatskog miješajućeg ventila.

Da li je potrebno postojeći akumulacijski spremnik sanitarne vode u kojem se ista zagrijava pomoću kotla ili zidnog plinskog uređaja zamijeniti sa novim spremnikom kod dogradnje solarnog sustava na postojeći?

Ne. Postojeći spremnik hidraulički se povezuje s novim spremnikom.

Da li se solarni sustavi mogu kombinirati s toplinskim pumpama, kotlovima na drva i sl.?

Da. To su standardna rješenja.

Kako mora biti izveden sustav grijanja da bi se na istom Sunčeva energija optimalno iskoristila?

Za optimalno iskorištavanje Sunčeve energije u sistemima grijanja naročito su pogodni niskotemperaturni sustavi (podno grijanje ili radijatorski sustavi s povećanom
ogrjevnom površinom).

MC Solar d.o.o.

Specijalizirana tvrtka za primjenu obnovljivih izvora energije i naprednih tehnologija
Zadvorska 19 10 020 Zagreb

Tel: 01/ 6537 960
Fax: 01/ 6537 960
Mob: 091/ 9174 747
mail: info@mcsol

Pošaljite nam e-mail upit