Grijanje prostora

Dogrijavanje ogrjevne vode sustava grijanja

U zimskim mjesecima kada nam je grijanje najpotrebnije, Sunčeve energije ima najmanje. Zbog navedenog solarni sustavi ne mogu sami pokriti potrebe za grijanjem već se koriste isključivo za dogrijavanje ogrjevne vode sustava grijanja u kombinaciji sa kotlom, zidnim plinskim uređajem, toplinskom pumpom i sl. Da bi udio Sunčeve energije u ukupno potrebnoj energiji za grijanje bio što veći potrebno je ukupne toplinske gubitke zgrade svesti na minimum, a istovremeno sustav grijanja izvesti kao niskotemperaturni. Navedeno se i u praksi sve više primjenjuje izborom kvalitetnih građevinkih materijala i tehničkim rješenjima.

Pogrešna su razmišljanja da će se više Sunčeve energije iskoristiti u dogrijavanju ako se poveća površina kolektora. To vrijedi samo za proljetne i jesenske dane, a što s viškom takve energije ljeti kada nam ista ne treba. Površina kolektora u sustavima s dogrijavanjem samo je neznatno veća od solarnih sustava za pripremu tople sanitarne vode vodeći pri tom računa da je hidrauličkim rješenjem predviđena dovoljno velika akumulcija vode za prihvat Sunčeve energije u ljetnim mjesecima.

Dobro dimenzioniranim sustavom može se uštedjeti 10-20 % ukupno potrebne energije za grijanje. Kako bi se u proljetnim i jesenskim danima "uhvatilo" što više Sunčeve energije potrebno je istu pospremiti u dodatni spremnik topline.

Ovaj spremnik razlikuje se od spremnika tople sanitarne vode jer se u njemu nalazi ogrjevna voda sustava grijanja. Moguća je i izvedba sustava za pripremu sanitarne vode i dogrijavanje ogrjevne vode grijanja i sa jednim multivalentnim spremnikom topline. Rješenja sa ovakvim spremnicima najbrže vraćaju uložena sredstva.

MC Solar d.o.o.

Specijalizirana tvrtka za primjenu obnovljivih izvora energije i naprednih tehnologija
Zadvorska 19 10 020 Zagreb

Tel: 01/ 6537 960
Fax: 01/ 6537 960
Mob: 091/ 9174 747
mail: info@mcsolar.hr

Pošaljite nam e-mail upit