Grijanje na pelete

Peleti - za visoki komfor grijanja

Peleti su prešani drvni ostaci (piljevina i sl.) dobiveni mehaničkim prešanjem u posebnim strojevima. Odlikuju se velikom ogrjevnom sposobnošću i čistoćom sastava. Grijanje na pelete predstavlja relativno novi oblik grijanja korištenjem drvne biomase. Osnovne karakteristike peleta definirane su standardima DIN plus, ŐNORM M7135, DIN 51731.

Za što jednostavniju usporedbu peleta sa osnovnim fosilnim energentima vrijedi sljedeće:

2 kg peleta ≈ 1 lit ulja za loženje
1,85 kg peleta ≈ 1 m³ zemnog plina
650 kg peleta zauzima 1 m³ prostora
3 m³ peleta ≈ 1 000 lit ulja za loženje
potrošnja peleta 1 kg/h ≈ 5 kW snage

Peleti u odnosu na ostalu drvnu masu imaju najvišu ogrjevnu vrijednost i vrlo nisku vlažnost (max 10 %). Tijekom izgaranja razvijaju se vrlo visoke temperature stoga se ne mogu koristiti u svim kotlovima za centralno grijanje jer može doći do deformacije ložišta. Za njihovo korištenje u sustavima grijanja konstruirani su posebni kotlovi na pelete.

Sastavni dio kotla je, između ostalog i spremnik peleta. Njegova zapremina dostatna je za 100 - 150 kg peleta. Ovisno o potrebi za toplinom i veličini kotla navedena količina može biti dovoljna za rad i po nekoliko dana. Peleti se automatski doziraju u ložišni prostor kotla pomoću transpornog mehanizma. Potpala je također automatska tako da ovi kotlovi korisnicima pružaju maksimalni komfor. Spremnik peleta može se ručno dopunjavati ali razvijeni su i sustavi automatskog dopunjavanja iz centralnog skladišta. Kod skladištenja je vrlo važno da predviđeni prostor nije vlažan. Kotao na pelete jednostavan je za rukovanje i ne zauzima puno prostora.

U Hrvatskoj postoji nekoliko proizvođača peleta, a susjedna Austrija jedna je od najvećih u Europi. Maloprodajna cijena peleta kod nas je oko 190-210 Euro/tona.

Ako godišnje trošite 2000 lit loživog ulja, što odgovara godišnjim troškovima od cca 2000 Euro, kod grijanja na pelete godišnja potrošnja istih iznosila bi oko 4000 kg uz godišnje troškove od 760 Eura. Isplativost je više nego evidentna.

Cijena kotlova na pelete za obiteljske kuće kreće se u rasponu od 8 000 - 12 0000 Euro. Kako je s ovim kotlovima moguće postići potpuno automatski pogon, a odlikuju se i visokim stupnjem iskoristivosti (oko 90%), za očekivati je da će u skoroj budućnosti biti primarni oblik goriva pri grijanju na drvnu biomasu.

MC Solar d.o.o.

Specijalizirana tvrtka za primjenu obnovljivih izvora energije i naprednih tehnologija
Zadvorska 19 10 020 Zagreb

Tel: 01/ 6537 960
Fax: 01/ 6537 960
Mob: 091/ 9174 747
mail: info@mcsolar.hr

Pošaljite nam e-mail upit